Mar 22, 2013

0 2.Cēliens Sludinājuma fail : +37065558712

Sākums šeit : LINKS
Kā izrādās "uzņēmums" nemaz nav licencēts un nav tiesīgs sniegt savus pakalpojumus Latvijas teritorijā.
Interesanti , vai cvmarket.lv painteresējas pie sludinājuma iesniedzēja,
vai viņš var likumīgi sniegt šos pakalpojumus?
Jo, ja šis "uzņēmums" jūs apkrāpj , tad tā ir jūsu pašu vaina un jūs paši esat vainīgi savā lētticībā.

Pēc Latvijas likumdošanas : http://www.nva.lv/index.php?mid=75

Darbiekārtošanas pakalpojumus (konsultēšana darbiekārtošanas jautājumos, informēšana par brīvajām darba vietām, iekārtošana darbā vai citi nodarbinātību veicinoši pakalpojumi) ir tiesīgs sniegt komersants, kas ir saņēmis Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsniegtu licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai.
Licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešama arī tad, ja darbiekārtošanas pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.

Latvijā licencēto uzņēmumu saraksts, kuri ir tiesīgi sniegt šādus pakalpojumus : Ja esi darba meklētājs un vēlies atrast darbu ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju palīdzību:
  • pieprasi pakalpojuma sniedzējam uzrādīt NVA izdoto licenci;
  • rūpīgi izlasi līgumus, un pirms noslēgšanas, noskaidro visus nosacījumus;
  • noskaidro informāciju par darba tiesībām, pienākumiem, algu un darba stundu skaitu;
  • pārliecinies, vai ir garantēta dzīves vieta, ja dodies strādāt ārvalstīs;
  • jābūt pārliecinātam, ka attiecīgās valsts valodas zināšanu līmenis ir pietiekams darba veikšanai;
  • sazinies ar darba devēju un noskaidro, vai darba devējs ir informēts par tavu ierašanos;
  • ja dodies strādāt ārvalstīs, nodrošinies ar iztikas minimumu vismaz pirmajām darba nedēļām (vēlams ņemt līdzi nevis skaidru naudu, bet starptautiskās norēķinu kartes);
  • atceries, ka darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējam (licences saņēmējam) ir pienākums rakstiski iepazīstināt Tevi ar darba līgumu (kas tiks noslēgts ar darba devēju) un tā atbilstību Latvijas Republikas vai ārvalsts normatīvo aktu prasībām, kā arī ar noteikumiem, kas noteikti starp licences saņēmēju un tā sadarbības partneri noslēgtajā līgumā;
  • ievēro, ka starp Tevi un licences saņēmēju tiks noslēgts līgums par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, kas vēl nav darba līgums;
  • iepazīsties ar informāciju par nodarbinātības iespējām un darba, dzīves apstākļiem ES valstīs (www.nva.gov.lv/eures)!


0 comments :

Post a Comment

Comment: